Get Adobe Flash player


H
obart Banddiskmaskiner PROFI FTNi och PREMAX FTPi -GENERATION 2014

Som världens ledande tillverkare av kommersiella diskmaskiner har Hobart lång och gedigen erfarenhet av banddiskmaskiner och komplexa disksystem. Med driftskostnader, miljöpåverkan och användarvänlighet i fokus presenterar vi nu Generation 2014.

Med hjälp av ny teknologi har Hobart lyckats sänka vattenförbrukningen ytterligare, utan att för den skull kompromissa med diskresultatet, och därmed minskat både energi och kemikalieanvändning.

Hobart har lanserad nya banddiskmaskiner; Profi FTNi och Premax FTPi.
Utöver en världsnyhet som innebär att man kan diska både brickor och tallrikar samtidigt i samma maskin, har vi också ett antal nya funktioner som kommer att underlätta den dagliga användningen av dessa nya maskiner. Här är några av dessa:


• AUTO-CLEAN med automatisk rengöring av
  - kondensorn i värmeåtervinningen
  - diskarmar (behövs ej tas bort för rengöring)
  - insidan av luckor och maskinen
• automatisk program för GN-kantiner
• automatisk program för bestick
• nytt freeflow fingerband
• ännu lägre vattenförbrukning
• ny 7" (18cm) kontrollpanel
• manualer och instruktionsvideo i kontrollpanelen
• ny belönad design

TRAY-LINE och AUTO -LINE

I TRAY-LINE system matar man brickor manuellt i brickbanan och i AUTO-LINE sker detta automatiskt direkt från bricktransport bandet. I båda fallen dsikas brickorna i en separat brickbana och stapling av brickor från maskinen till brickvagnen sker automatiskt.