PREMAX FTPi Banddiskmaskiner
 

Hobart sätter din ekonomi och vårt miljö i centrum
För att komma fram till det bästa valet av rätt banddiskmaskin hjälper vi dig gärna. Vi tar hänsyn till dina behov, krav och logistik. Vi ger dig gärna råd om hur du skall gå tillväga.

Våra banddiskmaskiner byggs i moduler som sätts samman till en maskin som passar den enskilda kundens behov.
 
 
 

PROTRONIC XL kontrollpanel
Touchpanel med enkla symboler och texter.
All väsentlig information hela tiden synligt. Övrig information enkelt tillgängligt vid behov:

 • Programmering av maskinens starttider
 • Förbrukning per timme och arbetsskift
 • Loggbok enligt DIN-norm
 • Auto-Clean - automatisk rengöringsprogram
 • Informations centrum

Bruksanvisningar samt instruktionsvideo direkt på displayen


Högre diskutrymme

Höjd på diskutrymmet: 440 mm

Energistyrning
En konventionell tunneldiskmaskin förlorar ca 40 % av den tillförda energin genom maskinens öppningar på in- och utmatningssidor. Framför allt försvinner det energi vid slutsköljning och torkning där den varma luften försvinner ut ur diskmaskinen.
PREMAX energistyrning är noga utformad för att med hjälp av maskinens gardiner tillsammans med vattenflöden i fördisk och slutsköljning behålla så mycket som möjligt av den tillförda energin kvar i diskmaskinen.


Vattenförbrukning
Kontinuerlig produktutveckling vad gäller utformning och placering av munstycken hjälper till att få ytterligare bättre och effektivare form av vattenstrålar.
Detta är en viktig faktor att minska vattenförbrukningen i slutsköljningen.
Vattenförbrukning från 130 till 160 liter per timme beroende på modell och bandhastighet.

Alla Hobart banddiskmaskiner anpassar vattenförbrukningen enligt bandhastigheten. Detta garanterar det bästa sköljningsresultatet i alla förhållanden.

Om diskmaskinen identifierar ett tomt utrymme i transportbandet, minskas vattenförbrukningen automatiskt till 80 L / timme för att spara sköljvatten.

FREEFLOW fingerband
Placering av diskgodset påverkar hur vattenstrålarna träffar dem. En bricka kan skugga en tallrik så att vattenstrålar träffar tallrikar enbart genom att studsa från väggar.

Det nya FREEFLOW fingerbandet är anpassat för att hindra detta. Peggarna är utformade speciellt för att undvika att diskgods "skuggas" av brickor och lock. FREEFLOW fingerbandet optimerar diskresultatet när man diskar diskgods av olika storlekar.

Grovdiskprogram
Maskinen identifierar automatiskt GN -kantiner vid inmatningen.
Parametrar och inställningar ändras.
När GN-kantin når den sista diskzonen, går transportbandet saktare och vattentrycket ökas.

Allt detta sker automatiskt utan att användaren behöver vidtar några åtgärder.

Bestick program
När man diskar bestick i en banddiskmaskin använder man diskkorgar.

I en vanlig bestickkorg diskas bestick liggande.
Ofta lastar man för många bestick och då är slutresultatet inte alltid godkänd.

Disklåda för bestick ger det bästa disk- och torkresultatet. Besticken diskas stående, osorterade och med handtagen ned.

Bestick program identifierar dessa disklådor vid inmatningen. Parametrar och inställningar ändras.

Allt detta sker automatiskt utan att användaren behöver vidtar några åtgärder.

Rengöringsinstruktioner
Alla borttagbara delar som skall rengöras manuellt är märkta med en blå symbol för lätt identifiering.

AUTO-CLEAN rengöringsprogram

Auto Clean-rengöringsprogram minimerar den manuella rengöringen av diskmaskinen.

Man behöver inte längre ta bort diskarmar för den dagliga rengöringen:

 • öppna den övre och nedre skjutspjället
 • ta bort silplåtar och -korgar
 • stäng luckor
 • Tryck på AUTO-CLEAN knappen för att starta rengöringsprogrammet

Kondensorn för värmeåtervinningen rengörs automatiskt.

Insidan av maskinen samt luckor rengörs med hjälp av 360° roterande munstycken.

Efter 10 körda rengöringsprogram får användaren ett meddelande att göra en visuell kontroll.

ASR (Automatic Soil Remover)
ASR - Inbyggd automatisk förspolningszon med separat avlopp anslutet till stor silkorg, minskar behovet av manuell förspolning och därmed även diskanläggningens totala vattenkonsumtion.

BEST START - självdiagnostik
Alltid när man startar en banddiskmaskin kontrollerar självdiagnostik programmet följande funktioner:

 • Funktion av disk- och sköljarmar
 • Funktion av munstycken
 • Funktion av värme-element
 • Funktion av avloppsventil
 • Placering av silplåtar
 • Funktion av disk- och sköljpumppar

TRAY-LINE och AUTO-LINE
Världsnyhet!

Upp till 30% besparing av disktiden

Ökad kapacitet beror på en innovativ hantering av diskgodset

Lägre driftskostnader

Tallrikar diskas på fingerbandet samtidigt som brickor stående på brickbandet

Automatisk stapling av brickor.

Extra utrustning för FTPi och FTNi