Profi FTNi Banddiskmaskiner
 

Utmärkt prestanda och hållbarhet
För att komma fram till det bästa valet av rätt banddiskmaskin hjälper vi dig gärna. Vi tar hänsyn till dina behov, krav och logistik. Vi ger dig gärna råd om hur du skall gå tillväga.

Våra banddiskmaskiner byggs i moduler som sätts samman till en maskin som passar den enskilda kundens behov. 
 
 PROFI FTNi banddiskmaskiner utmärker sig i prestanda och hållbarhet med följande fördelar:

SMARTRONIC kontrollpanel

  • Enkel att använda. Med en knapp väljer man start, hastighet samt stop.
  • Visning av disk- och sköljtemperaturer. Övriga temperaturer vid behov.
  • Färgkod samt felmeddelanden.
    Visning av hastighet.

Högre diskutrymme
Höjd på diskutrymmet: 440 m

Energistyrning
Hobart energistyrning minskar energiförluster.
Diskarmarnas placering och utformning påverkar tunneldiskmaskinens energiförluster. Diskarmarna i HOBART banddiskmaskiner är noggrant utformade för minimera dessa. HOBARTs patenterade munstycken sprider vattnet mycket jämnt över diskgodset vilket medger lägre cirkulationshastighet och minskad energiförbrukning.

Vattenförbrukning
Kontinuerlig produktutveckling vad gäller utformning och placering av munstycken hjälper till att få ytterligare bättre och effektivare form av vattenstrålar.

Detta är en viktig faktor att minska vattenförbrukningen i slutsköljningen.

Vattenförbrukning från 160 till 190 liter per timme beroende på modell och bandhastighet.

Alla Hobart banddiskmaskiner anpassar vattenförbrukningen enligt bandhastigheten. Detta garanterar det bästa sköljningsresultatet i alla förhållanden.

Om diskmaskinen identifierar ett tomt utrymme i transportbandet, minskas vattenförbrukningen automatiskt till 80 L / timme för att spara sköljvatten.

Rengöringsinstruktioner
Alla borttagbara delar som skall rengöras manuellt är märkta med en blå symbol för lätt identifiering

TRAY-LINE och AUTO-LINE
Världsnyhet!
Upp till 30% besparing av disktiden
Ökad kapacitet beror på en innovativ hantering av diskgodset
Lägre driftskostnader
Tallrikar diskas på fingerbandet samtidigt som brickor stående på brickbandet
Automatisk stapling av brickor.
Extra utrustning för FTPi och FTNi