Osmotisk vattenrening
  

Vid diskning med "vanligt" kranvatten kommer det med tiden att byggas upp beläggningar av kalk och andra mineraler på diskgodset. Det är även vanligt med fläckar efter disk och torkmedel på glasen.

Detta gör det nödvändigt att manuellt polera glas och bestick, ett tidsödande, dyrt och nu även onödigt arbete. Med osmotiskt renat vatten och noggrannt inställd dosering av disk och torkmedel kommer glasen skinande rena och utan fläckar ur diskmaskinen.

Med omvänd osmos passerar vattnet genom ett membran där allting som är större än en vattenmolekyl filtreras bort, m.a.o även bakterier, parasiter och i stort sett alla andra föroreningar.

Hobart har två olika filter, RO-I som är inbyggt i glasdiskmaskinen och RO-C som kan placeras bredvid maskinen eller utanför diskrummet om man så önskar.

RO-C har mycket hög kapacitet - 280 liter / timme och kan även användas för att tex förse ismaskinen med osmotiskt renat vatten, vilket ger klar och genomskinlig is med helt neutral smak.

RO-C kan kopplas till alla Hobart diskmaskiner, även tunnel och banddiskmaskiner.

 

Boka besök
Offert
Broschyr glasdiskmaskiner