H
obart ASR-inbyggd automatisk förspolningszon
  • Minimerar behovet av manuell förspolning 
  • Förhindrar att matrester följer med disken genom maskinen
  • Tar bort matrester och andra föremål som kommit med disken in i maskinen.
  • Renare vatten i kemdisktanken
  • Minskar vatten, energi och diskmedelsförbrukningen
  • Minimerar behov av vattenbyte i diskmaskinen
  • Förenklar omhändertagande av matrester

I diskrum med hög arbetsbelastning kan det vara svårt att undvika att det samlas stora mängder matrester i diskmaskinens fördiskzon. Ofta krävs omfattande manuell förspolning av diskgodset med stora mängder vatten.

ASR - automatisk förspolningszon är konstruerad för att direkt i fördisken pumpa ut partiklar ur diskmaskinen.  Processen är mycket effektiv och matresterna hamnar i en silkorg under maskinens inmatning.  Silkorgen kan enkelt tömmas under drift utan att maskinen behöver stoppas. Systemet är helt inbyggt i fördiskzonen och det påverkar inte maskinens yttermått.  Silkorgen kan vid behov också placeras en bit från maskinen. 
Detta minskar inte bara förbrukningen av vatten, energi och kemikalier, men håller också driftskostnaderna nere. Dessutom skyddar den din diskmaskin och är skonsam på miljön.

Systemet är helt inbyggt i fördiskzonen och det påverkar inte diskmaskinens yttermått. Silkorgen kan vid behov placeras en bit från diskmaskinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte
Offert