H
obart CLIMATE PRO värmepump  och CLIMATE värmeåtervinning

CHP

CLIMATE PRO - HOBART VÄRMEPUMP                                                          
Med Hobarts värmepump blir energibesparingen ytterligare upptill 22 kWh och diskmaskinens anslutningseffekt minskar.
Den värmeenergin som finns i frånluften
regenereras 100% och återgår till
sköljningsprocessen med hjälp av
toppmodern teknik.

Detta hjälper dig inte bara att minska diskmaskinens energiförbrukning utan även att spara på driftkostnaderna.

Värmepumpen tar vara på all överskottsenergi från maskinens frånluft. Denna energi omvandlas till värme som värmer diskvattnet i maskinens disktank.

Med Climate Pro värmepump sänks energiförbrukningen och frånluften kan återföras direkt till diskrummet istället för att ventileras ut.
Till följd av konstant låg frånluftstemperatur på ca 17 ° C förbättras rumsklimatet i enlighet med VDI 2052.

CLIMATE - HOBART VÄRMEÅTERVINNING                                      
På alla HOBART tunneldiskmaskiner finns det ett system för värmeåtervinning med kondensor. Systemet utnyttjar överskottsvärme från diskmaskinen för att värma det inkommande färskvattnet. Energibesparingen uppgår till ca 10 kWh. 
Samtidigt som det inkommande vattnet värms upp, avkondenseras och kyls frånluften från diskmaskinen.

Möte
Offert