Get Adobe Flash player

Hobart underbänkdiskmaskiner
 
Augusti 2018 har Hobart introducerat den senaste serien underbänkdiskmaskiner med ytterligare funktioner för att minimera driftskostnader och miljöpåverkan. Maskinerna har dessutom fått en helt ny kontrollpanel med pekskärm.
Med den nya diskvattensensorn är nu vattenförbrukningenfrån 1,0 till 2,0 liter/diskning beroende på modell.
Om disken är väldigt smutsig känner maskinen av det och höjer såväl diskmedelsdoseringen som sköljvattenmängden - under pågående diskcykel.
 

PROFI modeller har:
Tre diskprogram för alla typer av diskgods
Stort diskutrymme, rymmer 50x50 cm diskkorgar och GN 1/1-kantiner. Innerhöjd 42,5 cm
Kan utrustas med gejder för diskning av 2 korgar samtidigt
Automatiska rengörings-och hygienprogram.
Isolerad lucka.
VISIOTRONIC kontrollpanel med pekskärm som visar temperaturer och driftsinformation i klartext på svenska.
En knapp för alla de vanligaste funktionerna.

USB-port för nedladdning av HACCP-data.
Diskvattensensor och GENIUS-X2 diskvattenfilter som ger lägsta möjliga vattenförbrukning, 2,o liter/ diskning.
Fullutrustade med bl.a tömnings och sköljpumpar, återsugningsskydd (air gap). Inbyggd doseringsutrustning för flytande disk och torkmedel.


PREMAX modellen har dessutom:
Vapostop 2 integrerad ångkondensering med torkprogram. Ångsköljning, vattenförbrukning 1,0 liter/diskning.

 

 

WashSmart App för maskindata samt förbrukning och service.

 Klicka på bilden: