Kontakta oss
HOBART Sverige
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
+46 8 584 50 920
Vägkarta
Kontor & Service
Kontor & Service
Kontakt
Produktjämförelse
Jämför produkter nu


Jämförelselista
HOBART

Diskning av maskindelar

På grund av de ökande behoven av rengöring på maskindelar har diskning av återanvändbara behållare och backar blivit allt viktigare.  Att använda ett kontrollerat och pålitligt backdisksystem är således en mycket viktig aspekt. Förutom renlighet krävs också ett mycket bra torkresultat för att delarna kan användas omedelbart efter rengöringen.

Maskindelar som diskas i maskinen måste vara tekniskt rena. Det är en viktig faktor i komponenternas tillverkningsprocess. Betydelsen av diskning av industriella delar har i stor utsträckning ökat under de senaste åren. För att uppfylla kraven i de efterföljande processerna måste föroreningar avlägsnas på ett tillförlitligt sätt. Ett sådant problem är inte lätt att lösa och kräver expertis i rengöringsprocesser. Lita på HOBART!

 

FUX - diskning av maskindelar

På grund av att FUX-dikmaskiner kan byggas enligt kundens behov, kan vi planera specifikt på dina individuella krav på renhet, torkresultat eller speciella transportlösningar.

Kontakta oss för mer information!

UXTH-IAS diskmaskiner för diskning av maskindelar


UXTH-IAS-modellen är den perfekta lösningen för låg genomströmning vid rengöring av delar. Systemet kan användas med upp till 30 diskcykler per timme.

Kontakta oss för mer information!

Användningsområden:

 • Metallindustri
 • Gjutna, dragna och stansade delar
 • Metalavfettning
 • Machining (milling, turning, drilling, etc.)

Ändamål:

 • Rengöring före montering
 • Rengöring för mellanlagring
 • Slutlig rengöring
 • Rengöring före den slutliga behandlingen  
 • Rengöring för underhåll

Förorening:

 • Olika oljor
 • Emulsioner
 • Flis
 • Damm
top