Kontakta oss
HOBART Sverige
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
+46 8 584 50 920
Vägkarta
Kontor & Service
Kontor & Service
Kontakt
Produktjämförelse
Jämför produkter nu


Jämförelselista
HOBART

Miljö och energi policy

HOBART GmbH har förbundit sig att kontinuerligt minska sin energiförbrukning och därmed koldioxidutsläpp enligt gällande miljö- och energipolitik.  För att mäta detta engagemang och kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda har HOBART Tyskland infört ett miljö- och energihanteringssystem.

 

Vår framgång är baserat på ITW-gruppens affärspolitik samt ambitiösa miljöskyddsmål.  Dessa mål är mer ambitiösa än vad som krävs enligt lag.

HOBART analyserar, övervakar och styr parametrar som påverkar miljöprestanda och energiförbrukning.  Denna process bidrar till att vid behov vidta korrigerande åtgärder, som utgör en viktig del av vår kontinuerliga förbättringsprocess.

Företagsledningen är ansvarig för att främja ökad miljömedvetenhet.  För att minimera miljöpåverkan har vi definierat specifika miljömål och arbetsmetoder som bygger på vår miljö- och energipolitik och utvärderas med avseende på deras effektivitet.  Regelbunden uppföljning av våra miljömål och arbetsmetoder säkerställer överensstämmelse med vår miljö- och energipolitik.

Miljökrav som härledas beaktas.

Den framtida medvetna behandlingen av alla resurser omfattar bevarande och återvinning av råvaror och undvikande av vissa ämnen i syfte att minimera deras inverkan på miljön.  För att uppnå detta använder vi konsekvent teknologier som är miljövänliga.  I denna process tar vi också hänsyn till eventuella avvikelser från normal drift och förbereder beredskapsplaner för att förhindra negativa miljöpåverkan.

top