Kontakta oss
HOBART Sverige
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
+46 8 584 50 920
Vägkarta
Kontor & Service
Kontor & Service
Kontakt
Produktjämförelse
Jämför produkter nu


Jämförelselista
HOBART

Företagsledning

Hobart har alltid fokuserat på effektiv användning av resurser för produktion och nyttjande av våra produkter. Resursoptimering är bland de viktigaste egenskaperna i våra maskiner och är en viktig faktor för våra kunder.

Ett integrerat styrsystem (IMS) introducerades 2013. Det bygger på strukturerna i ISO 9001 Quality Management System som finns sedan 1996 och innehåller de två certifieringarna ISO 14001 (miljöledning) och ISO 50001 (energihantering).

Företagsledningen är ansvarig för att främja ökad miljömedvetenhet. För att minimera miljöpåverkan har vi definierat specifika miljömål och arbetsmetoder som bygger på vår miljö- och energipolitik och utvärderas med avseende på deras effektivitet. Regelbunden uppföljning av våra miljömål och arbetsmetoder säkerställer överensstämmelse med vår miljö- och energipolitik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bifogade länkar för att få tillgång till ovannämnda länkar.

 

top