Kontakta oss
HOBART Sverige
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
+46 8 584 50 920
Vägkarta
Kontor & Service
Kontor & Service
Kontakt
Produktjämförelse
Jämför produkter nu


Jämförelselista
HOBART

INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterad 2018-05-22

Hobart Scandinavia ApS personuppgifter

Allmänt skydd av personuppgifter

Efter att ha läst denna sekretesspolicy, som ingår i de allmänna villkoren för denna webbplats, kommer du att veta:

1. Vilken information Hobart samlar och hur vi använder dina uppgifter
2. Rättslig grund för Hobart behandling av dina personuppgifter
3. Hur länge Hobart lagrar dina personuppgifter
4. Hur Hobart skickar dina personuppgifter
5. Dina rättigheter om hur Hobart använder dina personuppgifter
6. Hur Hobart skyddar dina personuppgifter
7. Vad Hobart gör om barn besöker denna webbplats
8. Hur man kontaktar Hobart 
9. Ändringar i Hobart personuppgifter


1. Vilken information Hobart samlar och hur vi använder dina uppgifter
Liksom många andra webbplatser, samlar vi aktivt information från våra besökare både genom att ställa specifika frågor om denna webbplats och genom att tillåta dig att kommunicera direkt med oss ​​via e-post. En del av informationen du skickar kan vara personligt identifierbar (det vill säga information som kan identifieras med dig, till exempel. ditt namn, företagets namn och adress, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, etc.).
Hobart Scandinavia ApS använder denna information för att utöva sin normala affärsverksamhet, vilket beskrivs mer detaljerat nedan.
Vi samlar information från formulär för att skicka broschyrer och ritningar om våra produkter.
Vi samlar också information om utgivning av prislistor, manualer och broschyrer. Informationen i dessa formulär används enbart för detta syfte och hanteras av de som hanterar begäran.
Vi samlar och behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänster. 
Vi använder ditt namn och telefonnummer så att vi kan kontakta dig till exempel att ingå ett närmare avtal om lämplig tid för servicebesök eller garantireparation.
Vi samlar in personuppgifter om dig innan vi ger kredit i samband med köp av tjänster och varor
och använder dem i vårt datasystem Vi gör detta för att ha effektiv hantering och för att ge stöd till våra kunder.

Kompatibilitet
Generellt använder vi dina personuppgifter bara för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi kan också använda dina personuppgifter för andra ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har informerat dig om (t.ex. arkivering av allmänintresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål), om och vad som är tillåtet enligt gällande lagar om dataskydd.
 

2. Rättslig grund för Hobarts behandling av dina personuppgifter
Om du är en besökare i europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vår rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifterna som beskrivs ovan att bero på de personuppgifter och det specifika sammanhang vi samlar in.
Vi brukar samla in personuppgifter från dig, vi behöver personlig information för att ingå ett avtal med dig eller när behandlingen är våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina sekretess intressen eller grundläggande fri- och rättigheter. I vissa fall kan vi också ha en laglig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller behöver personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons intressen.
Om vi ​​ber dig att lämna ut personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller att utföra en kontakt med dig, kommer vi att göra det tydligt vid den aktuella tidpunkten och ge dig råd om leverans av dina personuppgifter är obligatorisk eller frivillig (liksom eventuell konsekvenser om du inte lämnar dina personuppgifter).
Också när vi samlar in och använder dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen (eller tredje part), vid den aktuella tidpunkten att förklara vad dessa berättigade intressen.
Om du har frågor eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden som vi samlar in och använder dina personuppgifter, var god kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken "Kontakta oss" nedan.


3. Hur länge Hobart lagrar dina personuppgifter
Hobart Scandinavia ApS lagrar personuppgifter som samlas på denna webbplats så länge det behövs för att ge rätt service, tillhandahåller produkter och information som du begär eller som är tillåtet enligt tillämplig lag.


4. Hur Hobart använder dina personuppgifter
Vi kan dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:
• Våra koncernföretag
• Tredjepartsleverantörer som på vår väg utför service och reparation av Hobart-produkter.
• Tredje leverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (exempelvis för att stödja tillhandahållandet av att leverera funktionalitet eller bidra till säkerheten på vår hemsida) eller på annat sätt behandla persondata policy eller anmälan genom att samla in personuppgifter.
• Varje behörig brottsbekämpande myndighet, domstol eller annan tredje part där vi kräver upplysningar i enlighet med gällande lagar och andra författningar, II) utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter, eller III) för att skydda dina eller andras intressen
• En potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med eventuellt föreslagna förvärv, fusion eller förvärv av en del av vår verksamhet, förutsatt att vi meddelar köparen att den endast får använda dina personuppgifter för de syften som beskrivs och hens personuppgifter.
• Annan person med ditt samtycke.

 

5. Dina rättigheter om Hobart använder dina personuppgifter
Du har följande rättigheter om dina personuppgifter


• Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära att radera dina personuppgifter, kan du kontakta oss när som helst genom att använda kontaktuppgifterna under rubriken "Kontakta oss".
• Dessutom kan du göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära att du begränsar dina personuppgifter  Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken "Kontakta oss".
• Du har rätt att välja bort marknadsföringskommunikation. Du kan utöva denna rätt genom att klicka på "unsubscribe" i vårt e-postbrev som vi skickar dig. För att avstå från andra former av marknadsföring (t.ex. postmarknadsföring eller telemarketing), kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under "Kontaktinformation" under ”Om Oss” på hemsidan.
• Om vi ​​har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.  

Återkallande av ditt samtycke påverkar varken vår tidigare behandling av dina personuppgifter eller vår behandling av dina personuppgifter som utförs av legitima skäl.


• Du har rätt att överklaga om vår insamling och användning av dina personuppgifter. 
För mer information kontakta: DATAINSPEKTIONEN, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, Tel. 08-657 61 00, e-post dataskyddsombud@datainspektionen.se.
• Vi svarar på alla förfrågningar vi mottar från personer som vill utöva sina uppgifter om skydd av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.
Du kan skicka ett e-postmeddelande till privacy@hobart.dk för att utöva ovanstående rättigheter. För att skydda din integritet svarar vi bara på e-postmeddelanden som skickats från det e-postkonto du använde för att skapa ditt konto.

 

6. Hur Hobart skyddar dina personuppgifter
Vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter. Hobart Scandinavia ApS säljer inte personuppgifter som samlas in från vår hemsida. All information där de är i digitalt format lagras på säkra servrar som inte är tillgängliga för omvärlden eller i låsta områden, om de finns i pappersformat. Alla Hobart Scandinavia ApS-servrar är skyddade av både hårdvara och programvara brandväggar. Endast behörig supportpersonal har tillgång till lågnivåinformation. Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser från tredje part som kan vara av intresse för dig. Vi kan inte kontrollera dessa tredje parts webbplatser, som kan hämta personuppgifter från dig. När du följer en länk och lämnar denna webbplats gör du det på egen risk.

 

7. Vad Hobart gör om barn besöker denna webbplats
Den här webbplatsen är inte avsedd för barn under 13 år. Vi samlar inte vetenskaplig information från besökare i denna åldersgrupp. Vi uppmuntrar föräldrar att prata med sina barn om deras användning av internet och informationen de skickar online. Om ditt barn har lämnat in personuppgifter och du vill begära att sådan information raderas från våra registreringar kan du göra det genom att skriva till privacy@hobart.dk eller genom att klicka på "unsubscribe" i 
e-postbreven vi kan ha skickat.


8. Kontaktuppgifter om Hobart Scandinavia ApS 
Om du har frågor, kommentarer eller problem angående vår integritetspolicy eller annan informationspraxis på vår hemsida, är vår kontaktinformation:

Hobart Scandinavia ApS
Håndverkerbyen 27                                                                                                                       2670 Greve                                                                                                                                     Danmark
Tel. + 45 4390 5012
privacy@hobart.dk

Samstämmighet och samarbete med myndigheter
Vi granskar våra personuppgifter regelbundet. Vårt förfarande och praxis överensstämmer med EU: s personuppgiftslag
För mer information, kontakta vår administratör Henrik Lysemose eller skriv till privacy@hobart.dk.
 

9. Ändringar i Hobart Personuppgifter
Hobart Scandinavia ApS förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna personuppgiftspolicy när som helst utan föregående meddelande genom att publicera en reviderad version av vår integritetspolicy på vår hemsida www.hobart.se Om vi ​​ändrar vår personuppgiftspolicy gäller ändringarna endast för personuppgifter vi samlar in efter att vi har publicerat den reviderade sekretesspolicyn på vår hemsida www.hobart.se

top