Kontakta oss
HOBART Sverige
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
+46 8 584 50 920
Vägkarta
Kontor & Service
Kontor & Service
Kontakt
Produktjämförelse
Jämför produkter nu


Jämförelselista
HOBART

Nätverk

Främja samarbete - skapa framtiden:

Vi vill fortsätta reformera köket, optimera processer samt förbättra standarder 
i ett nära samarbete med professionella föreningar.
 

 

BFS
BFS är branschförening för tillverkare och importörer av apparater, utrustning och inredningar till storkök i Sverige.  BFS är också branschorganisation för återförsäljare inom nämnda produktområden samt för företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen.

View website

 

FCSI Nordic

I oktober 2012 bildades den ideella föreningen FCSI Nordic. Ursprunget i bildandet av FCSI Nordic är att medlemmarna i f.d SKBF (Storkökskonsulternas branschförening) önskade ingå i den internationella föreningen FCSI (Foodservice Consultants Socitey International).   SKBF finns idag inte längre och de flesta medlemmarna är med i FCSI Nordic.

View website

 

top