Kontakta oss
HOBART Sverige
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
+46 8 584 50 920
Vägkarta
Kontor & Service
Kontakt
Produktjämförelse
Jämför produkter nu


Jämförelselista
HOBART

Bästa diskresultat

Bästa diskresultat

Vårt löfte:  Konstant perfekt diskresultat.  Vi håller alltid vårt löfte!   För att hålla vad vi lovar, utvecklar vi hela tiden nya funktioner.   Om det sen är intorkade matrester, mycket smutsigt diskgods, kalkfläckar eller otillräcklig torkresultat:

Vi har en lösning på varje utmaning!

scroll down
PREMAX-LINE EXCLUSIVE

ASR-inbyggd fördisk

ASR - inbyggd fördisk minskar väsentligt behovet av manuell förspolning, sparar vatten samt
minimerar vattenbyten i HOBART huvdiskmaskiner.
Matrester pumpas direkt till en separat silkorg utanför diskmaskinen och på detta vis smutsas inte diskvattnet.

Minskad resursförbrukning

Spara upp till 6800 SEK varje år genom minskad vatten, kem och energiförbrukning.
Hur?  Mycket enkelt!

Filtrering av matrester hindrar fin- och grovsmuts från att komma in i diskmaskinen där de kan smutsa ner diskvattnet. Följaktligen behöver tanken inte kontinuerligt tömmas och fyllas med färskt vatten.

I ställlet regenereras delar av vattnet i disktanken automatiskt om det behövs. Att byta vatten i disktanken är således inte längre nödvändigt.

PREMAX-LINE EXCLUSIVE

Perfekt maskinskydd

Eftersom arbetsdagen i ett kök ofta kännetecknas av tidspress och hektiskt arbete kan det hända att matrester inte alltid avlägsnas helt från en tallrikar. Denna grova smuts kan blockera maskinen så att den inte kan fungera till sin fulla kapacitet.

Vår lösning: Den revolutionerande ASR fördiskfunktionen skyddar ditt filtersystem vid extrema belastningar och förhindrar igensatta silar.

DIN FÖRDELAR: 

Du kan diska hela dagen utan vattenbyte och får ett absolut hygieniskt och rent diskresultat - även vid extrema smutsavlagringar

Mer informationPREMAX-LINE EXCLUSIVE

Integrerat torkprogram

Att torka diskgods är kan vara mycket tidskrävande. HOBART-torkfunktion garanterar ett snabbt och bra torkresultat.  I slutet av sköljningsprocessen drar en flernivåfläkt den fuktiga luften från diskkammaren.

Således:
Fuktigheten kan inte längre kondenseras på diskgodset. Torkningsprocessen blir snabbare och jämnare.  Samtidigt kyls diskgodset och kan därför tas i bruk snabbare.  När luckan öppnas produceras 45% mindre ånga och rumsklimatet blir mycket trevligare.

Torkprogrammet kan vid behov när som helst avbrytas.

Mer informationX-utformade diskarmar

De roterande X-utformade övre och nedre diskarmarna utför en effektiv mekanisk
bearbetning.  Samtidigt sprids diskvattnet med de speciellt utformade dysorna, så att vattnet
når varje del av diskgodset.  Den X-utformade diskarmen säkerställer ett perfekt diskresultat.

Mer informationPREMAX-LINE EXCLUSIVE

SHINE bestickprogram

Även om skinnande och rena bestick är signaturen hos varje kökschef, får de ofta kämpa med envisa smutsavlagringar. Tidigare blötläggning av bestick kan knappast undvikas.

DINA FÖRDELAR: PREMAX-serien rengör gafflar, knivar och skedar med 100 ° C varm ånga.

    Ångan tar bort även de mest envisa smutsavlagringarna.
    Fasta livsmedelsrester bryts upp och sköljs bort.
    Det finns inget behov av att förblöta besticken.

Mer informationGENIUS-X² självrengörande filtersystem

Med Genius X2 filtersystemet används vatten och energi optimalt på ett miljövänligt sätt.
Maskinen spolar av partiklar och matrester som samlas i Genius X filtret. Sedan pumpas dessa ut ur maskinen tillsammans med 1,0 liter vatten, samtidigt som maskinen fortsätter att diska.

Efter diskcykeln tömmer maskinen 1,0 liter gammalt diskvatten tillsammans med kvarvarande partiklar som har samlats i filtret. Genius X2 systemet sköljer sedan disken med 2,0 liter rent och hett vatten som sedan används vid nästa diskning.

Mer informationPREMAX-LINE EXCLUSIVE

Intensivprogram

Vanligtvis måste mycket nedsmutsat diskgods hanteras manuellt innan det placeras i
diskmaskinen. För att få ett optimalt diskresultat med ett minimum av manuell förbearbetning,
använder PREMAX diskmaskinen ånga för att höja effektiviteten av avlägsnandet av proteiner
och stärkelse från porslinet.
I det unika bestick programmet med ånga behöver knivar, gafflar, slevar mm. inte diskas två gånger.

Mer informationSpecial program

Gör dina glas skinande rena

Sköljer du dina glas för hand, eller är du missnöjd med maskinens sköljresultat? Lita på våra specialprogram.  På grund av speciella sköljmängder och temperaturer är kraven på sköljningen av glas speciella. Djupa och breda glas sköljs därför med en ökad mängd färskvatten för att avlägsna resterande diskmedel och sköljmedel från djupa glasbottnar.

Kall sköljning: Omedelbart efter sköljning kyls glasen med kallt vatten. Du kan omedelbart återanvända glasen i barer eller pubar. Drycken värms inte upp av glaset och ölen bibehåller sin goda smak. (Det finns ingen kall sköljning för GXC-modellen).

Grundläggande rengöringsprogram: Nya glas har ofta ett skyddande lager. Med ett knapptryck utför vårt specialprogram grundrengöringen före första användningen.

Mer informationPREMAX-LINE EXCLUSIVE

Grovdiskprogram

Om diskgodset står och torkar länge, blir det svårare att avlägsna smutsen. Tack vare Hobarts
grovdiskprogram med två seriekopplade pumpar behöver inte användaren manuellt förblöta eller skrapa nedsmutsat diskgods.  Jämfört med vanliga program är grovdiskprogrammet det perfekta valet då svår smuts skall avlägsnas och garanterar ett perfekt resultat i de tuffaste miljöer.

Mer informationDubbla diskpumppar

Grovdiskmaskiner skall ha mycket högre vattentryck än vanliga diskmaskiner.  Därför har alla Hobart grovdiskmaskiner två kraftiga diskpumpar som standard.
•  Diskarmar med specialmunstycken
•  Diskpumpar med 200 % högre prestanda


Den här kombinationen säkerställer ett hygieniskt diskresultat med mycket smutsigt diskgods.

Mer informationPREMAX-LINE EXCLUSIVE

Sprayfunktion för diskmedel

Hårt smutsad disk med mycket stärkelse exempelvis:
•  Potatismos
•  Potatisgratänger
•  Ris och pasta
kräver ofta manuell blötläggning och rengöring av diskgodset, vilket är en tidskrävande process.
Med HOBARTS sprayfunktion med diskmedel i PREMAX UP, blötläggs diskgodset med diskmedel i ca 30 sekunder innan diskcykeln startar. Detta innebär att den mest krävande
smutsen mjukas upp och lätt kan diskas bort i följande diskcykel.
 

Mer informationSilplåtskontroll för driftsäkerhet

Den säkra silplåten med magnet ser till att silplåten för tanken och finfilter är på plats och i rätt position:

  • Du drar nytta av det genom reducerad kem och energiförbrukning
  • Samlar smuts och säkerställer ett optimalt resultat
  • Skyddar diskpumpen från skärvor och bestickdelar

Om silplåten inte är på plats eller  i rätt position, kommer ett larm.  Diskning kan enbart fortsätta när silplåten är på plats.

Mer informationBasrengöring / stärkelseprogram

Beroende på vilken typ av mat och på vad den serveras kommer stärkelse så småningom att byggas upp på diskgodset.  Stärkelseprogrammet tar bort stärkelse från porslinet.

Mer informationVattenfilter med omvänd osmos

Vid diskning med ”vanligt” kranvatten kommer det med tiden att byggas upp beläggningar av kalk och mineraler på glasen.  Med osmotiskt renat vatten till glasdiskmaskinen
minimeras behovet av manuell polering av glas och bestick.

Mer informationPREMAX-LINE EXCLUSIVE

Diskning med ånga

Hårt smutsad disk med fastbränd yta och mycket stärkelse samt protein är ofta en stor utmaning för grovdiskmaskiner.
I PREMAX UP finns förutom POWER-PLUS programmet också ånga, som hjälper till att få rent diskgodset. Ångan tränger in i smutsen och gör den mjuk så att den lätt avlägsnas i
diskprogrammet.


• Ångan tränger in i smutsen
• Disktemperaturen höjs mycket snabbt
• Högre temperatur förbättrar diskmedlets påverkan

Mer informationKontinuerlig program

Anpassa disktiden till hur smutsig disken är.  Använd kontinuerlig program om disken är extremt smutsig.

Istället för att använda ett standardprogram flera gånger välj då ett program som diskar högst i 20 minuter.  Programmet kan avslutas när som helst.

  • Minskar tiden för upprepade sköljningar
  • Inget extra kem eller sköljmedel är nödvändigt
  • Du sparar tid och driftskostnader
Mer informationSpecialutformade dysor i diskarmar

Hobarts patenterade specialutformade dysor har en bredare och mer precis spraybild. Jämfört med vanliga diskarmssystem sprider dessa dysor diskvattnet mereffektivt.  Skuggningar undviks och resultatet i hörnen är förbättrad.

Mer informationtop