Kontakta oss
HOBART Sverige
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
+46 8 584 50 920
Vägkarta
Kontor & Service
Kontakt
Produktjämförelse
Jämför produkter nu


Jämförelselista
HOBART

Helautomatiska disksystem

Effektivt och perfekt disksystem

Graden av automatisering av processerna i ett diskrum beror inte bara på typ och volym av diskgods.  Automatisering ökar alltid ekonomin och sparar personal.  Automatiska disksystem kräver ingen personal på inmatningssidan för att ladda diskgodset i en banddiskmaskin.

Systemet består av en automatisk sorteringsenhet, en FTNi-banddiskmaskin för brickor och bestick och en extra bred FTNi-banddiskmaskin med separat fingerband för skålar och tallrikar.

Medan ett halvautomatiskt diskmaskinsystem kräver personal för att placera tallrikar och skålar manuellt på transportbandet görs detta arbete med en automatisk sorteringsenhet i ett automatiskt system.

HOBART har ett brett sortiment av automatiserade rationella lösningar även för den rena sidan:

Precis som i de halvautomatiska systemen staplas brickorna automatiskt på en brickvagn och besticken leds ut via en ränna i en bestickskorg eller -vagn.  En automatisk tallriksstaplare tar hand om tallrikar. Om så krävs, kan besticken matas in i ett automatiskt sorteringssystem för bestick.

Översikt på layout för automatiskt disksystem med automatisk sorteringsenhet.

Lay-out av en automatisk disksystem med en automatisk sortering.

top